จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ

จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

📌โปรโมชั่นปี 2565❗️❗️


✅จด บจก. เพียง 9,900 บาท
✅จด หจก. เพียง 4,900
บาท


รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วไม่มีเก็บเพิ่ม

สามารถเลือกวันจดจัดตั้งตามฤกษ์จดที่ลูกค้าต้องการได้

แถมตรายางอย่างดีหมึกในตัว แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร และอื่นๆ พร้อมสำหรับการเริ่มกิจการ

“บริการให้คำปรึกษาก่อนจด ว่าเป็นบุคคลธรรมดา, บุคคลธรรมดาจด VAT, นิติบุคคล หรือนิติบุคคลจด VAT กิจการหรือรายได้ของท่านเหมาะกับรูปแบบใดที่สุด แบบใดจะประหยัดภาษีและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด”

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
➡️ให้คำปรึกษา แนะนำดี อัธยาศัยดี
➡️จองชื่อนิติบุคคล
➡️เตรียมเอกสารงานจดทะเบียน
➡️เซ็นรับรองเอกสารพร้อมสำเนาบัตร
(ผู้ที่เซ็นรับรองได้คือ ทนาย ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)
➡️ช่วยออกแบบตรายาง โดยมีแบบตรายางให้เลือกหลายแบบ
➡️ตรายางหมึกในตัวอย่างดี ลายเส้นคมชัด ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
➡️จัดทำแผนที่กิจการประกอบการจดทะเบียน
➡️จัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารของกิจการ
➡️จัดทำรายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
➡️นามบัตรสำหรับใช้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
➡️แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
➡️เอกสารสำคัญจดจัดตั้งใส่แฟ้มอย่างดีส่งมอบพร้อมตรายางและแบบฟอร์มทางบัญชี
➡️จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน DBD พร้อมการจดจัดตั้ง
➡️รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยื่นแบบสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
➡️รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินออนไลน์ (DBD e-filing)

เมื่อจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากท่านสนใจใช้บริการทำบัญชีรายเดือน
➡️ค่าทำบัญชีราคาไม่แพง ดูแลดีคุ้มค่าเกินราคา
➡️ฟรี!! วางระบบบัญชี
➡️ฟรี!! วางแผนภาษี
➡️ฟรี!! ปิดงบรายปีในส่วนของผู้ทำบัญชี
➡️ฟรี!! สอนการออกเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
➡️ฟรี!! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
➡️ฟรี!! ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง
➡️ฟรี!! ยื่นคำขอ e-Service ประกันสังคม
➡️ฟรี!! ให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน

🔰ขั้นตอนและระยะเวลาจดจัดตั้ง
1.ลูกค้าให้ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน
2.สำนักงานบัญชีจัดทำเอกสารยื่นคำขอ 1 วัน
3.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้เวลาพิจารณาอนุมัติประมาณ 1-3 วันทำการ
4.ลูกค้าลงนามยืนยันตัวตน
5.สามารถเลือกวันจดตามวันที่ต้องการหรือตามฤกษ์จดได้

✅✅✅✅✅✅✅

%d bloggers like this: