จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ

จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

📌โปรโมชั่นเดือนตุลาคม 2564❗️❗️


✅จดบริษัท เพียง 9,300.-
✅จดห้างหุ้นส่วน เพียง 4,400.-


รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วไม่มีเก็บเพิ่ม

“บริการให้คำปรึกษาก่อนจด ว่าเป็นบุคคลธรรมดา, บุคคลธรรมดาจด VAT, นิติบุคคล หรือนิติบุคคลจด VAT กิจการหรือรายได้ของท่านเหมาะกับรูปแบบใดที่สุด แบบใดจะประหยัดภาษีและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด”

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
➡️ให้คำปรึกษา แนะนำดี อัธยาศัยดี
➡️จองชื่อนิติบุคคล
➡️เตรียมเอกสารงานจดทะเบียน
➡️เซ็นรับรองเอกสารพร้อมสำเนาบัตร
(ผู้ที่เซ็นรับรองได้คือ ทนาย ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)
➡️ออกแบบตรายาง
➡️ตรายางอย่างดี ลายเส้นคมชัด พร้อมหมึกในตัวใช้ง่าย พกพาสะดวก
➡️จัดทำแผนที่กิจการประกอบการจดทะเบียน
➡️จัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารของกิจการ
➡️จัดทำรายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
➡️นามบัตรสำหรับใช้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
➡️แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ
➡️เอกสารสำคัญจดจัดตั้งใส่แฟ้มอย่างดีส่งมอบพร้อมตรายางและแบบฟอร์มทางบัญชี
➡️จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
➡️รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยื่นแบบสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
➡️รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินออนไลน์ (DBD e-filing)

เมื่อจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากท่านสนใจใช้บริการทำบัญชีรายเดือน
➡️ค่าทำบัญชีราคาไม่แพง ดูแลดีคุ้มค่าเกินราคา
➡️ลดค่าทำบัญชี 10% สามเดือนแรก
➡️วางระบบบัญชีของกิจการ ฟรี!
➡️ปิดงบรายเดือนรายปีในส่วนของผู้ทำบัญชี ฟรี!
➡️สอนการออกเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
➡️จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฟรี
➡️ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ฟรี (ทะเบียนนายจ้างและทะเบียนลูกจ้าง)
➡️ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาทำบัญชีโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขั้นตอนและระยะเวลาจดจัดตั้ง
1.ลูกค้าให้ข้อมูลต่างๆ
2.สำนักงานบัญชีจัดทำเอกสาร 1 วัน
3.ลูกค้าลงนามในเอกสาร
4.สำนักงานบัญชีนำเอกสารไปยื่นจดแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

✅✅✅✅✅✅✅

%d bloggers like this: