งานทะเบียนและบริการอื่น

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกิจการและบริการอื่นๆ

งานทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกิจการและบริการอื่น

➡️แก้ไขกรรมการเข้าออก
➡️แก้ไขอำนาจกรรมการ
➡️แก้ไขผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าออก
➡️แก้ไขอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
➡️แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
➡️เปลี่ยนชื่อกิจการ
➡️เปลี่ยนตรายาง
➡️แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา
➡️แก้ไขเพิ่มสาขา ลดสาขา
➡️จดเพิ่มทุน ลดทุน
➡️จดแปรสภาพจาก หจก. ไปเป็น บจก.

อัตราค่าบริการมีสองแพ็กเกจดังนี้

แพ็กเกจ A = 990 บาท (ลูกค้าไปยื่นเอง)
-กรอกข้อมูลจัดเตรียมเอกสารราชการให้พร้อมคำแนะนำ
-จัดทำหนังสือเชิญประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพ์
(ค่าบริการรวมค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์แล้ว)

แพ็กเกจ B = 2,500 บาท
-บริการจัดทำเอกสาร แบบประกอบการต่างๆ
-บริการเซ็นรับรองเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรผู้ทำบัญชี
-จัดทำหนังสือเชิญประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพ์
-บริการยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(พาณิชย์จังหวัด)
-รับส่งเอกสารฟรี
(ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าประกาศหนังสือพิมพ์แล้ว)

**สำหรับกิจการจด VAT เพิ่มบริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สรรพากรในแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(จด VAT)

แพ็กเกจ A = 500 บาท (ลูกค้าไปยื่นเอง)
-กรอกข้อมูลจัดเตรียมเอกสารราชการให้พร้อมคำแนะนำ

แพ็กเกจ B = 990 บาท (บริการยื่นออนไลน์)
-กรอกข้อมูลจัดเตรียมเอกสารราชการพร้อมยื่นออนไลน์

แพ็กเกจ C = 1,500 บาท (บริการไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่ จ.อยุธยา)
-กรอกข้อมูลจัดเตรียมเอกสารราชการไปจดทะเบียนที่สรรพากร พร้อมรับส่งเอกสารฟรี

บริการยื่น ภงด.90, 91, 94 ทั่วประเทศ เพียงส่งเอกสารมาทางไลน์หรืออีเมล์

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 500 บาท พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการประหยัดภาษีฟรี!

บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทด่วน! ทั่วประเทศ
บอจ.2 บอจ.3 บอจ.4 บอจ.5 งบการเงิน

ค่าบริการเพียง 300 บาท

ต่างจังหวัดค่าส่ง EMS เพียง 40 บาท

💯ประหยัดเวลาเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวคัดด้วยตัวเอง
💯ส่งเอกสารทางอีเมล์ให้ก่อน (ภายในวันที่คัด) สามารถปริ๊นท์ไปใช้งานได้เลย
💯จัดส่งฉบับจริงทาง EMS หรือขนส่งเอกชน ภายในวันที่คัด (ถ้าไม่ทัน ส่งวันถัดไป)

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง)

✅ค่าบริการเพียง 1,500 บาท (ประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)

1.กรอกข้อมูลจัดเตรียมเอกสารราชการ

2.รอข้อมูลเข้าระบบประกันสังคม (ประมาณ 1-3 วันทำการ)

3.สมัครขอทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

4.นำเอกสารจากข้อสามไปยื่นที่ประกันสังคม

5.แจ้ง Usser & Password ใช้งานประกันสังคมให้ลูกค้าทราบ

ลดภาระเรื่องเอกสารทางราชการและขั้นตอนที่ยุ่งยากด้วยการให้ไอพีทีการบัญชีดูแลค่ะ

%d bloggers like this: