งานทะเบียนและบริการอื่น

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกิจการและบริการอื่นๆ

งานทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกิจการและบริการอื่น

➡️แก้ไขกรรมการเข้าออก
➡️แก้ไขอำนาจกรรมการ
➡️แก้ไขผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าออก
➡️แก้ไขอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
➡️แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
➡️เปลี่ยนชื่อกิจการ
➡️เปลี่ยนตรายาง
➡️แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา
➡️แก้ไขเพิ่มสาขา ลดสาขา
➡️จดเพิ่มทุน ลดทุน
➡️จดแปรสภาพจาก หจก. ไปเป็น บจก.

อัตราค่าบริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานทะเบียน
แบบออนไลนค่าบริการเริ่มต้น 3,500 บาท
แบบยื่นกระดาษค่าบริการเริ่มต้น 5,500 บาท
-บริการกรอกและส่งคำขอเปลี่ยนแปลง
-บริการเป็นผู้แทนในการขอเปลี่ยนแปลง
-บริการจัดทำหนังสือเชิญประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพ์
-ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าคัดเอกสารไว้แล้ว
-บริการจัดทำจดหมายเชิญประชุมและประกาศหนังสือพิมพ์
-แถมฟรีไฟล์ประกาศหนังสือพิมพ์
-ลูกค้าจ่ายเพิ่มอีก 214 บาท กรณีต้องการเล่มหนังสือพิมพ์เป็นฉบับกระดาษ

**สำหรับกิจการจด VAT เพิ่มบริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สรรพากรในราคาเริ่มต้นเพียง 3,500 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(จด VAT)

✅สรรพากรในตัวเมืองอยุธยาค่าบริการ 3,500 บาท
✅สรรพากรต่างอำเภอคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามระยะทาง

บริการยื่น ภงด.90, 91, 94 ทั่วประเทศ เพียงส่งเอกสารมาทางไลน์หรืออีเมล์
ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการประหยัดภาษีฟรี!

บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทด่วน! ทั่วประเทศ

ค่าบริการเพียง 200 บาท
ค่าหนังสือรับรอง 200 บาท

รวมจ่ายเพียง 400 บาท รับหนังสือรับรองในวันถัดไป

💯ประหยัดเวลาเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวคัดด้วยตัวเอง
💯ส่งเอกสารให้ทางอีเมลสามารถปริ๊นท์ไปใช้งานได้เลย

**ปัจจุบันหนังสือรับรองเป็นรูปแบบไฟล์ทั้งหมดแล้ว ถึงแม้จะเดินทางไปคัดด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่ก็ปริ๊นท์ไฟล์ออกมาให้โดยที่ไม่ได้เซ็นด้วยปากกาเหมือนเมื่อก่อน**

ลดภาระเรื่องเอกสารทางราชการและขั้นตอนที่ยุ่งยากด้วยการให้ไอพีทีการบัญชีดูแลค่ะ

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

%d bloggers like this: